PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : PHP Dersleri; Ders 3


platosnus
03-13-2012, 02:15 PM
[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir!]
Micden dolayı ses aradası sırada 1 saniye felan kesiliyor. E olur okadarda
[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir!]
Matematiksel Fonksiyonlar

PHPDE DÖRT İŞLEM

Dört işlem yani toplama çıkarma çarpma ve bölmedir.Operatörler

+ : Toplama
- : Çıkarma
/ : Bölme
* : Çarpma
% : Bölümden Kalan.

Şimdi bir örnek yapalım ve daha iyi öğrenelim.

$sayi = 9;
$sayi2 = 5;
echo $sayi + $sayi2 ;

İlk örneğimizi yaptık birde bunu daha gelişmiş şekilde yapalım

$sayi = 9;
$sayi2 = 5;
echo “sayi 1:” .$sayi. “<br>”;
echo “sayi 2:” .$sayi2. “<br>”;
echo “Sayıların Toplamı”;
echo $sayi + $sayi2;
echo “<br>”;
echo “Sayıların Farkı”;
echo $sayi – $sayi2;
echo “<br>”;
echo “Sayıların Çarpımı”;
echo $sayi * $sayi2;
echo “<br>”;
echo “Sayıların bölümü”;
echo $sayi / $sayi2;
echo “<br>”;
echo “Bölümden kalan”;
echo $sayi % $sayi2;
echo “<br>”;

Evet buda bitti.Artık matematiksel fonksiyonları biliyorsunuz…

Mantıksal operatörler

|| : iki veya daha fazla koşuldan herhangi birinin sağlanması gereklidir == OR
&& : iki veya daha fazla koşuldan herhangi birinin aynı anda sağlanması gereklidir = AND

Karşılaştırma Operatörleri

== : Eşit eğişkenle belirlediğimiz kriter eşitse TRUE , Eşit değilse FALSE FONTU TRUE ile aynı olacak
!= : Eşit Değildir : değişkenle belirlediğimiz kriter eşit değilse true eşitse FALSE FONTU TRUE ile aynı olacak
< : Küçük : Değişken belirledğimiz kriterden küçükse TRUE,Küçük değilse False değerini döndürür
> : Büyüktür : Değişken belirledğimiz kriterden büyükse TRUE,Küçük değilse False değerini döndürür
<= : Küçük eşit : Değişken belirledğimiz kriterden küçük veya eşitse TRUE,değilse FALSE değerini döndürür.
>= : Büyük eşit : Değişken belirlediğimiz kriterden büyük veya eşitse TRUE değilse False değerini döndürür.
=== : özdeş = denktir : Değişkenle belirlediğimiz kriterin aynı tipte olması durumunda TRUE olmamasında False değerini döndürür.